Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółkę komandytową reprezentują komplementariusze. Przy czym w umowie spółki można:

  • wyłączyć całkowicie prawo do reprezentowania spółki przez wskazanego komplementariusza,
  • ustanowić zasady reprezentacji spółki wskazując przykładowo, że spółkę reprezentuje każdy komplementariusz samodzielnie, albo że konieczne jest współdziałanie dwóch komplementariuszy, bądź komplementariusza i prokurenta.

Również sąd rejestrowy może orzec o wyłączeniu prawa komplementariusza do reprezentowania spółki. Stanie się tak, gdy zaistnieją ku temu ważne powody, a pozostali wspólnicy spółki występują ze stosownym powództwem.

Prawo reprezentacji spółki nie przysługuje natomiast komandytariuszom, czy to działającym samodzielnie, czy łącznie z prokurentem albo komplementariuszem spółki.

ZALETY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ!