Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
rejestracja-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa należy do grupy spółek osobowych, w której jeden wspólnik angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce ograniczyć się jedynie do zapewnienia wkładu finansowego.

Ten rodzaj spółki może zostać utworzony przez co najmniej dwie osoby, z których jedna jest komplementariuszem, a druga komandytariuszem.

Kodeks Spółek Handlowych nie przewiduje w spółce zarządu. Kto więcej reprezentuje spółkę na zewnątrz?

Przez reprezentację spółki należy rozumieć prawo do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki w obrocie prawnym.

Każdy komplementariusz może reprezentować samodzielnie spółkę. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Rola komandytariusza w spółce sprowadza się do „dostarczenia kapitału”.
Z mocy pracy komandytariusz nie może reprezentować spółki, nie ma też uprawnień do prowadzenia jej spraw (wewnętrznego zarządzania), chyba że takie uprawnienie da mu umowa spółki.