Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
reprezentacja-spolki

Bardzo często zdarza się, że komplementariuszem w spółce komandytowej jest inna spółka, w szczególności spółka z o.o.. Pojawiają się zatem wątpliwości, kto faktycznie występuje w imieniu spółki komandytowej, przecież komplementariusz będący inną spółką również działa przez konkretne osoby fizyczne. Kwestia ta jest bardzo ważna, ponieważ musimy pamiętać, że błędne oznaczenie strony umowy może skutkować tym, że zostanie ona zawarta nie ze spółką, a komplementariuszem. 

Pamiętaj o kilku zasadach:

  • stroną umowy jest spółka komandytowa – wymieniasz zatem jej firmę oraz pozostałe wymagane dane (adres, numer KRS, sąd rejestrowy, numer NIP)
  • wskazujesz, że spółka komandytowa reprezentowana jest przez komplementariusza i podajesz jego firmę,
  • dodajesz, iż w imieniu komplementariusza działają członkowie jego zarządu, wspólnicy uprawnieni do reprezentacji, itp.