Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Jednym z etapów tworzenia spółki komandytowej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym). Spółka komandytowa powstaje bowiem wraz z wpisaniem jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Jak zgłosić spółkę do KRS?
Zgłoszenie spółki komandytowej do KRS dokonywane jest na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wraz z wnioskiem należy złożyć także:

  • umowę spółki (wpis z aktu notarialnego),
  • wykaz wspólników wraz z ich adresami lub adresami do doręczeń,
  • dowód wpłaty; od wniosku należy uiścić opłatę sądową w kwocie 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Niezwłocznie po jego wydaniu dane w nim zawarte są wprowadzone do systemu teleinformatycznego KRS. Po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru REGON.