Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Za pośrednictwem ministerialnego systemu do rejestracji spółek można założyć nie tylko spółkę z o.o. ale również i spółkę komandytową. Jest to procedura o wiele prostsza, niż zakładanie podmiotu w sposób tradycyjny, przebiega jednak na kilku etapach i wymaga dopełniania pewnych formalności.

1. W pierwszej kolejności, każdy wspólnik powinien założyć konto w systemie teleinformatycznym, podając dane i podpisując wniosek elektronicznym podpisem kwalifikowany.

2. Następne należy wybrać preferowaną formę prawną, czyli spółkę komandytowa i kliknąć “dodaj przedsiębiorstwo” w zakładce “moje przedsiębiorstwa”.

3. Kolejną czynnością, jaką należy dokonać jest zawarcie umowy, polegające na uzupełnieniu opracowanego przez system, wzorca umowy.

4. Aby umowa była ważna, każdy ze wspólników musi złożyć na niej swój podpis elektroniczny.

5. Następnym krokiem jest dodanie załączników w formacie pdf:
– oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem.
– oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powoływanej do reprezentacji spółki, czyli komplementariusza,
– informacja na temat adresu osoby reprezentującej.

6. Ostatnim krokiem jest właściwa rejestracja w KRS, który polega na wypełnieniu formularza w zakładce “Wnioski”, podpisanie go i przesłanie do sądu.