Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Jej funkcjonowanie na rynku regulowane jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. O czym informuje nas KSH?

Celem zarejestrowania spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Rejestracja spółki komandytowej zobowiązuje do sporządzenia umowy spółki, która powinna zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. KSH umożliwia również wykorzystanie wzorca umowy – w przypadku rejestracji spółki przez Internet.

Odpowiedzialność za zobowiązania zostaje przekazana co najmniej jednemu wspólnikowi bez ograniczenia – komplementariusz, a odpowiedzialność komandytariusza pozostaje ograniczona.

Spółka działa pod własną nazwą, która powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego lub kilku komplementariuszy.

KHS określa jasno chwilę powstania spółki – wpis do rejestru.