Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spółka komandytowa

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową przynosi korzyści polegające na uniknięciu podwójnego opodatkowania, jak również zabezpieczenia osobistych majątków komplementariuszy.

dwa sposoby na zmianę spółki ze spółki z o.o. na komandytową.

Pierwszym z nich jest całkowite przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, natomiast drugim sposobem jest reorganizacja działalności spółki z o.o. poprzez wprowadzenie samej spółki i jej udziałowców do struktury nowo powstałej spółki komandytowej.

Spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki z o.o. nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Ponieważ w wyniku zmian formy prowadzenia spółki ulega zmianie źródło uzyskania dochodu to wspólnicy są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a ponadto będą musieli dopełnić obowiązku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców i zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Warto pamiętać, że utworzenie spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. nie daje ciągłości gospodarczej.