Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową

Często powodem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową jest optymalizacja kosztów podatkowych. W jaki sposób przeprowadzić procedurę tego rodzaju przekształcenia? Czy warto zdecydować się na przekształcenie?

Spółka komandytowa wzbudza wielkie zainteresowanie przedsiębiorców z powodu zasad odpowiedzialności za długi. Z racji tego, że spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych, za długi w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a w dalszej kolejności dopiero wspólnicy. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność wspólników jest podzielona:
– komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem
– komandytariusz do wysokości sumy komandytowej

Kolejną zaletą spółki komandytowej jest możliwość przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią. Od praktycznej strony wygląda to tak, że mimo tego iż wspólnik odejdzie ze spółki, to spółka funkcjonuje nadal ze zmienionym składem osobowym.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową

W przypadku, gdy umowa spółki cywilnej pozwalała na prowadzenie spraw spółki wszystkim wspólnikom, przekształcenie może odbyć się w formie uproszczonej, która polega na podjęciu uchwały przez wspólników spółki cywilnej. Wspólnicy zobowiązani są również od przygotowania projektu umowy spółki komandytowej.

Bez wątpienia należy podkreślić, że wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą wyrazić zgodę na przekształcenie spółki oraz zmianę zapisów umowy – wymagana jest forma aktu notarialnego.