Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
pomoc w przekształceniu spółki

Jednym z podstawowych powodów, przez które wielu przedsiębiorców podejmuje decyzję o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową, jest dywersyfikacja ryzyka gospodarczego przy jednoczesnej możliwości optymalizowania kosztów podatkowych.

Jak wygląda procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową?
W sytuacji, kiedy umowa prowadzonej spółki cywilnej przewidziała prowadzenie spraw spółki przez wszystkich wspólników, istnieje możliwość przekształcenia spółki w sposób uproszczony, a więc:
1. Wspólnicy spółki są zobowiązani do opracowania projektu uchwały odnośnie przekształcenia.
2. Należy sporządzić projekt umowy spółki komandytowej, w której określone zostaną zasady działania spółki komandytowej.
3. Wspólnicy spółki cywilnej muszą jednogłośnie wyrazić zgodę na przekształcenie formy, jak również brzmienie umowy spółki komandytowej, w przypadku której niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego.
4. Należy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis przekształcenia.

Cały proces przekształcenia – począwszy od przygotowania wcześniej wymienionych dokumentów, po złożenie ich i rozpatrzenie w KRS trwa około 2/3 miesiące.

Z kolei jak chodzi o koszty procesu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową obejmują one:
– taksę notarialną, której kwota zależna jest od wysokości wnoszonych wkładów,
– koszt rejestracji spółki komandytowej w wysokości 600 zł,
– opodatkowanie PCC (0,5%),
– ewentualny koszt skorzystania z pomocy specjalistów ds. przekształcania spółek.

W razie pytań, bądź pojawiających się wątpliwości, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli szczegółowych informacji oraz omówi wszelkie ważne kwestie.