Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
prezes spółki

Każda spółka potrzebuje osoby lub osób zarządzających, czyli zarządu spółki.
Również w spółce komandytowej wyznaczana jest osoba, która zajmie to stanowisko.

Prezes spółki komandytowej powinien otrzymywać wynagrodzenie.
Dlaczego?

Po pierwsze prezes pracujący za darmo nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ wtedy wartość jego pracy stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń, a co za tym idzie, podlega on opodatkowaniu jako dochód spółki.
Po drugie jest to bardziej wymagająca od innych funkcja, która powinna być w jakiś sposób uhonorowywana.

W spółce komandytowej są trzy możliwości zatrudnienia prezesa.

  1. Zatrudnienie na umowę o pracę– prezes otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto, które będzie opodatkowane, będą od niego naliczone składki ZUS oraz będzie stanowiło koszt dla spółki.
  2. Zatrudnienie na “Kontrakt menedżerski”– osoba pełniąca funkcję prezesa, jeśli prowadzi działalność w zakresie zarządzania wystawia fakturę dla spółki. Podatki wyglądają wtedy jak przy innych fakturach, natomiast składki ZUS uzależnione są od tego, jakie przychody uzyskuje prezes, w ramach działalności.
  3. Powołanie na funkcję prezesa– osoba pełni funkcję prezesa na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników i otrzymuje za to ustalone wynagrodzenie.
    dochody prezesa opodatkowane są wtedy tylko i wyłącznie według skali podatkowej, natomiast wynagrodzenie nie podlega już składkom
    ZUS.