Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Komandytariusze mogą reprezentować spółkę wyłącznie w roli pełnomocników, w tym także prokurentów. Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. 

Należy jednak pamiętać, że jeśli jako komandytariusz dokonujesz w imieniu spółki czynności prawnej i nie ujawnisz swojego pełnomocnictwa, to będziesz odpowiadał za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczeń. To samo dotyczy także przypadków reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

W praktyce zatem, na gruncie tego typu transakcji, odpowiedzialność komandytariusza zrównana będzie z odpowiedzialnością komplementariusza. Komandytariusza naruszającego normy nie chroni zatem zadeklarowana w umowie suma komandytowa. Za niespełnione świadczenia odpowie on całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.