Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
reprezentacja_spolki_zoo

Spółka komandytowa to bardzo popularna forma wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Często podmiot komandytowy w parze idzie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która wykorzystywana jest jako komplementariusz. Takie rozwiązanie jest dość korzystne, ponieważ ogranicza odpowiedzialność majątku osobistego wspólników, jednak przysparza także problemy, zwłaszcza w przypadku reprezentacji spółki.

Kodeks Spółek Handlowych podkreśla, że prawidłową reprezentację w spółce z o.o. rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Regulacja zawarta wyżej umożliwia dzięki temu gwarancję wspólnikom, że członkowie zarządu mają swobodę co do zawierania umów z samą spółkę. Naruszenie jednak tej zasady skutkuje nieważnością czynności prawnej.

Jak jednak wygląda reprezentacja w połączeniu spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Członkowie zarządu spółki z o.o. stają się jednocześnie komandytariuszami – kto więc będzie w tym przypadku odpowiedzialny? Jeżeli chodzi o zawieranie umów spółki, to wówczas stronami umowy są komandytariusze jako osoby fizyczne, działający w imieniu własnym oraz komplementariusz jako spółka z o.o. (która działa przez swój zarząd). Dokonując zmian w spółce, przy ochronie interesów firmy to rada nadzorcza lub pełnomocnik może powoływać uchwały dokonujące zmiany umów.