Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
Pozycja wspólników w spółce komandytowej

Myśląc o spółce komandytowej często myślimy o charakterystycznym podziale wspólników. Mowa tutaj o komplementariuszu oraz komandytariuszu. Jaka jest pozycja wspólników w spółce komandytowej?

Kodeks spółek handlowych jasno mówi o tym, że w spółce komandytowej muszą występować dwa rodzaje wspólników:
– komplementariusz,
– komandytariusz.

Wspólnikiem w spółce komandytowej może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Komplementariusz ma za zadanie prowadzić sprawy spółki oraz reprezentować ją wobec osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, również majątkiem osobistym. Istotnie należy zaznaczyć, że nie ma możliwości wyłączenia odpowiedzialności komplementariusza w spółce komandytowej. Ten typ wspólnika posiada również pełne uprawnienia kontrolne.

Komandytariusza rola ogranicza się do wniesienia wkładu w zamian za udział w zysku. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność tego rodzaju wspólnika jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.
Komandytariusz ma prawo do wglądu w dokumentację spółki (sprawozdania finansowe, księgi oraz ewidencję księgową).