Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
zadania-prokurenta

Powołanie prokurenta może w wielu przypadkach znacznie usprawnić prowadzenie biznesu, dlatego warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Czy w spółce komandytowej można powołać prokurenta?

Przepisy zawierające pewne ograniczenia co do podmiotów, które mogą udzielać prokury. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wynika z tego, że udzielić prokury może jedynie podmiot, który spełnia jednocześnie dwa kryteria:

  • jest przedsiębiorcą,
  • podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że spółka komandytowa jest przedsiębiorcą. Spółka ta spełnia też drugie kryterium, ponieważ podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wynika z tego, że spółka komandytowa może udzielić prokury.