Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
podatki w spółce

Podatek od dochodów spółki komandytowej płacą wspólnicy, a nie spółki. Przychody przez nich uzyskane są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników. 

Następnie każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy, w zależności od swojej formy prawnej, będzie to podatek dochodowy od osób fizycznych albo podatek dochodowy od osób prawnych. 

Jeśli wspólnik jest osobą fizyczną, może stosować 19 proc. stawkę podatku od dochodów uzyskanych z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej. Konieczne jest spełnienie wymogów. Wybór tej formy nie jest możliwy, jeśli w ramach działalności gospodarczej podatnik w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym wykonał lub wykonuje te same czynności, które wykonywał na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy.