Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Spółka komandytowa dzieli wspólników na dwie kategorie: komplementariusze i komandytariusze. Różni ich między innymi odmienny zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

  1. Komplementariusz-odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia (jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki)
  2. Komandytariusz-odpowiada za zobowiązania spółki z pewnymi ograniczeniami (wobec wierzycieli odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki, ale może być również całkowicie wyłączony z odpowiedzialności)

Dla wierzycieli spółki komandytowej ważną kwestią jest to, że ten rodzaj spółki nie posiada osobowości prawnej, a mimo to może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywany.
W pierwszej kolejności spółka komandytowa odpowiada za zobowiązania swoim własnym majątkiem. Wierzyciel spółki może powołać do odpowiedzialności zarówno komplementariusza jak i komandytariusza dopiero, w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna.