Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
Obowiązek wspólnika spółki komandytowej wypowiadającego umowę

O wypowiedzeniu umowy spółki przez jej wspólnika pisaliśmy tutaj. Dzisiaj przedstawimy obowiązki w tym zakresie.

Każdy ze wspólników spółki komandytowej ma możliwość wypowiedzenia umowy spółce komandytowej. Wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej w terminie 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Istotnie należy zaznaczyć, że wypowiedzenie staje się skutecznie z zakończeniem roku obrotowego podmiotu.

Ważnym aspektem tej sytuacji jest określenie zakresu czynności podejmowanych przez wypowiadającego wspólnika działań.

Warto zaznaczyć, że późniejsze działania wspólnika wypowiadającego wymagają zgody pozostałych wspólników, także tych wyłączonych od prowadzenia spraw.

Pozostali wspólnicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo podmiotu oraz uchronić go od negatywnych w skutkach działań podejmowanych przez wspólnika, który nie chce już być częścią spółki.
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że wypowiedzenie umowy spółki nie prowadzi obligatoryjnie do likwidacji spółki. Zgodnie z art. 64 § 1 k.s.h. pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.