Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

W spółce komandytowej wyróżniamy dwie grupy wspólników: komplementariuszy, którzy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki bez ograniczeń oraz komandytariuszy, których odpowiedzialność jest ograniczona.

W celu ochrony wierzycieli spółki komandytowej wprowadzona została zasada która dotyczy obniżenia sumy komandytowej bez skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Oznacza to, że jeśli po zarejestrowaniu spółki komandytowej chcieliby Państwo zmniejszyć zakres swojej odpowiedzialności za zobowiązania spółki to:

  • wymaga się zmiany umowy spółki w zakresie postanowień o sumie komandytowej oraz jej odnotowania w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  • należy wywrzeć wpływ jedynie wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały po wpisaniu obniżenia do rejestru,
  • względem wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru, komandytariusz odpowiada do wysokości dotychczasowej sumy komandytowej.