Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
wspolnicy-spolki-komandytowej

Pojawienie się nowego/nowych wspólników w spółce komandytowej wymaga zmiany umowy spółki, ponieważ zmieni się wtedy liczba składu osobowego zapisana w umowie.

Inaczej jest w przypadku, gdy umowa spółki przewiduje możliwość przyjęcia nowego komandytariusza, wtedy może odbyć się bez zmiany umowy.

Jak wygląda zmiana umowy spółki komandytowej podczas przyjęcia nowego wspólnika?
Najważniejszą kwestią przy zmianie umowy jest zgoda wszystkich wspólników spółki.
Zmiany dokonuje się w formie aktu notarialnego. W nowopowstałej umowie określić należy:

  • wkład wnoszony przez nowego wspólnika
  • wartość wkładu wniesionego przez wspólnika
  • w przypadku ustanowienia go komandytariuszem-zakres odpowiedzialności wobec wierzycieli
  • procentowy udział nowego wspólnika w zysku spółki

W momencie zatwierdzenie zmienionej umowy spółki, osoba wstępująca do spółki staje się jej wspólnikiem.

Zdarza się również, że osoba wchodząca do spółki nabywa ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce od komandytariusza, który rezygnuje z tej funkcji.