Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spółki komandytowe

Spółka komandytowa – spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwą, gdzie za jej zobowiązania bez ograniczeń odpowiada co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a z kolei odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

Przed przystąpieniem do ostatecznej rejestracji spółki komandytowej, zapoznaj się z poniższym artykułem, w którym omawiamy wszelkie ważne informacje odnośnie tego, co trzeba wiedzieć o tej formie prowadzenia działalności.

1. Kto będzie komandytariuszem, a kto komplementariuszem?
Jest to kwestia bardzo istotna, ale aby ją zrozumieć, trzeba znać różnice pomiędzy rolą jednego, a drugiego. Otóż komplementariusz jest wspólnikiem reprezentującym spółkę oraz prowadzącym jej sprawy przy nieograniczonej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Z kolei komandytariusz ani nie reprezentuje spółki, ani nie prowadzi jej spraw, aczkolwiek jego odpowiedzialność ogranicza się do wysokości sumy komandytowej.

2. Jaka będzie odpowiednia nazwa dla spółki komandytowej?
Nazwa spółki komandytowej, jak i każdej innej firmy powinna być nie tylko chwytliwa, ale również praktyczna i prosta do zapamiętania. Musi znaleźć się w niej pełne nazwisko, bądź nazwa komplementariusza.

3. Jakie wkłady wnieść do spółki komandytowej?
Zakładając spółkę komandytową, bardzo istotne jest to, aby przemyśleć wysokość wkładu, ponieważ obowiązujące przepisy prawa nie wskazują minimalnej wartości wkładów do spółki komandytowej. Istotne jednak jest to, iż spółka komandytowa potrzebuje środków finansowych na rozpoczęcie działalności. Taką funkcję w zdecydowanej większości przypadków tworzą wkłady wnoszone przez wspólników. Wkładem standardowo mogą być zarówno pieniądze, jak i aport.

4. Na jakim poziomie ustalić sumę komandytową?
Wysokość sumy komandytowej może zostać ustalona wg uznania oraz potrzeb na etapie zakładania spółki komandytowej. Warto jednak pamiętać o tym, iż komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej oraz to, że suma komandytowa jest widoczna w KRS, więc ma wpływ na to jak jesteśmy postrzegani przez potencjalnych Klientów i kontrahentów.

5. Jak powinna zostać zawarta umowa spółki komandytowej?
Każdorazowo umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta u notariusza i aby mogła zostać zawarta – obecni muszą być wszyscy wspólnicy, bądź ich pełnomocnicy. Tak, jak w innych zakładanych spółkach, także w spółce komandytowej, gdy jej umowa jest prawidłowo sporządzona, jej prowadzenie i funkcjonowanie będzie sprawniejsze i co najważniejsze – bezpieczniejsze.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu!