Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Jednym ze sposobów na zakończenie działalności spółki komandytowej jest przeprowadzenie procedury jej likwidacji. Jest to wieloetapowy proces, który wymaga dopełnienia wielu formalności.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, jeżeli nie dodano do niej zapisów zmieniających zasadę reprezentacji spółki, za jej likwidację odpowiadają komplementariusze. Pierwszą czynnością jaką muszą podjąć jest zgłoszenie wszczęcia likwidacji do sądu rejestrowego na formularzu na formularzu KRS-Z61. W dalszej kolejności należy między innymi:

– zakończyć interesy spółki i prowadzone przez nią sprawy,
– sporządzić bilans likwidacyjny,
– uregulować wszystkie zaległości i należności publicznoprawne i spłacić zobowiązania,
– upłynnić majątek,
– wypowiedzieć umowy z pracownikami, jeśli spółka zatrudniała pracowników.

Ostatnim krokiem jaki należy wykonać jest złożenie do sądu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru, na formularzu KRS-X2. Proces likwidacji, i tym samym działalność spółki kończą się wykreśleniem jej z KRS.