Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
ksiegowosc-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa to podmiot gospodarczy, który utworzony jest w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą.

W takiej spółce jeden ze wspólników odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania, a odpowiedzialność drugiego ograniczona jest jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Takie rozwiązanie umożliwia współdziałanie jednostkom dysponując zróżnicowanym kapitałem.

W formie prawnej działalności gospodarczej obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Oznacza to więc, że każda spółka komandytowa zobowiązana jest prowadzić księgi rachunkowe.
Pełna ewidencja rachunkowa firmy to rozbudowany i precyzyjny oraz sformalizowany system zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych służący do analizy i kontroli sytuacji finansowej zarówno w danym momencie, jak i w określonym okresie czasu.

Oprócz pełnej księgowości przedsiębiorcy zobligowani są także do systemu podwójnego zapisu oraz utworzenia sprawozdania finansowego na koniec roku działalności spółki komandytowej.
Zdarzyć się może jednak wyjątek, który umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości. Dotyczy to jednostek gospodarczych, które w danym roku obrotowym nie przekroczyły sumy aktywów spółki komandytowej w wysokości 1,5 mln złotych, przychody netto ze sprzedaży nie są większe niż 3 miliony złotych, oraz średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.