Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Komplementariusz to tzw. wspólnik aktywny. To on reprezentuje spółką komandytową, a także prowadzi wszystkie jej sprawy. Ponosi także pełną odpowiedzialność za wszystkie długi. Jeśli spółka nie będzie miała z czego płacić rachunków, długi będą musiały być spłacane prywatnym majątkiem komplementariusza.

Zupełnie inną rolę ma komandytariusz. Nie może on prowadzić spraw spółki komandytowej, ani być jej reprezentantem. Jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości tzw. sumy komandytowej. Jest ona określona w umowie spółki. nie ma tu znaczenia, w jakiej wysokości wniósł on wkład. 

Suma komandytowa jest to konkretna kwota, która jest ustalona w umowie spółki. Wskazuje ona, jaka jest odpowiedzialność komandytariusza w spółce komandytowej. Jeśli spółka ma kilku komandytariuszy, to dla każdego z nich można ustalić inną sumę komandytową, Suma komandytowa może być w każdym momencie zmieniona. Takie operacje w ogóle nie wpływają na kapitał zakładowy spółki komandytowej. 

WAŻNE! Ta sama osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji komandytariusz i komplementariusza.