Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
rejestracja-spolki-komandytowej

Warunki zatrudnienia u kogoś „na etacie” często sprawiają, że wiele osób zastanawia się nad założeniem własnej firmy. To ciekawe rozwiązanie, które wymaga szerokiej analizy wszystkich korzyści oraz ewentualnego ryzyka. Warto sprawdzić, która forma spółki będzie najkorzystniejsza dla planowanej działalności. Dzisiaj przedstawimy istotę spółki komandytowej – kiedy warto się na nią zdecydować?

Krótko i na temat o spółce komandytowej
Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Podmiot ponosi odpowiedzialność za wszelkie pojawiające się zobowiązania wobec wierzycieli.
Jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona.

Wszelkie prawa oraz obowiązki związane z prowadzeniem spółki komandytowej określa Kodeks Spółek Handlowych (obowiązujący od 1 stycznia 2001 roku).

Jakie są korzyści wynikające z prowadzenia spółki komandytowej?
– jednokrotne opodatkowanie zysków spółki
– w przypadku wyboru opodatkowania podatkiem liniowym jego wysokość wynosi 19%
– wspólnicy mają możliwość swobodnego dysponowania zyskiem spółki
– możliwość zaliczenia bieżących rozliczeń dochodów i strat spółki ze stratami i dochodami z innych przedsięwzięć
– proporcjonalny podział zysków do praw i statusu w firmie

Rejestracja spółki komandytowej to najlepsza opcja dla wspólników, u których jedna osoba posiada odpowiedni kapitał, a druga pomysł i potencjał kształtowania oraz zarządzania podmiotem.