Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa

Spółka komandytowa stanowi odrębny typ spółki prawa handlowego, która zaliczana jest do spółek osobowych. Jej osobowy charakter oznacza względnie trwały skład osobowy, duże znaczenie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak wyodrębnionych organów prowadzących sprawy spółki.

Czy spółka komandytowa posiada osobowość prawną? Ten rodzaj spółki stanowi jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Warto tutaj zaznaczyć, że KSH przyznał jej podmiotowość prawną. Spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.

Kiedy powstaje spółka komandytowa?
Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Istotne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.