KAPITAŁ ZAKŁADOWY

W spółce komandytowej nie ma wymaganego kapitału zakładowego, który powinien zostać pokryty przez wspólników spółki. To znacznie ułatwia dokonanie rejestracji tej formy prawnej.