Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest podmiotem stosunku cywilnoprawnego nie posiadający osobowości prawnej, ale posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Jednostka może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą swojego działania, może pozywać i być pozywaną.

Członkowie jednostki ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. powstającą się z chwilą niewypłacalności.
Jednostka organizacyjna tak samo jak osoba prawna ma nazwę i siedzibę.

W prawie polskim jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna,
– wspólnota mieszkaniowa,
– spółka akcyjna w organizacji,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
– partia polityczna niewpisana do ewidencji,
– stowarzyszenie zwykłe.