Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Wspólnicy w spółkach komandytowych opłacają składki na podobnych zasadach, jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych bycie wspólnikiem w spółce komandytowej to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej, a dokładniej, jak mówią przepisy, pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym podlega tym samym regułom, co prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy bycie wspólnikiem w spółce jawnej lub partnerskiej. 

W praktyce oznacza to, że wspólnik w spółce komandytowej opłaca takie same składki ZUS jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Są to zatem składki obliczone od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Obliczone w ten sposób składki wynoszą w 2019 roku miesięcznie 1316,97 zł, na którą to kwotę składają się:

  • składki na ubezpieczenie społeczne,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na Fundusz Pracy.