Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
rejestracja-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Ten rodzaj podmiotu jest odpowiednią formą prawną dla osób, które chcą podzielić obowiązki wspólników – jeden angażuje się w pełni a drugiego działania ograniczają się do zapewnienia wkładu finansowego.

Po czym poznać, że mamy do czynienia ze spółką komandytową?

Pierwsze o czym należy wspomnieć jest to, że spółka komandytowa posiada zdolność prawną, sądową i procesową bez jednoczesnego posiadania osobowości prawnej. Oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Warto jednak zaznaczyć, że spółka nie posiada organów i nie może odpowiadać za długi.

Spółka komandytowa może zostać utworzona przez co najmniej dwie osoby – komandytariusza i komplementariusza.

Ogromną zaletą tej formy prawnej jest to, że jej założenie nie obliguje do wniesienia wkładu zakładowego.

Założenie spółki komandytowej może odbyć się tradycyjnie lub elektronicznie.