Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
udzial-w-spolce-komandytowej

Pojęcie „udział” jest dość wyolbrzymione, ponieważ w przypadku spółki komandytowej możemy mówić o „ogóle praw i obowiązków wspólnika”.
Przyczyny konieczności sprzedania ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej są różne, ale często związane są z decyzjami biznesowymi.

Jakie kroki podjąć, aby sprzedać udział w spółce zgodnie z przepisami prawa?
Pierwszym krokiem wspólnika powinno być sprawdzenie zapisów umowy spółki, czy umożliwiają one dokonanie tej czynności prawnej. Powinny się znaleźć takie zapisy jak m.in.:
– możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej na inny podmiot
– konieczność wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków
– prawa dotyczące pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia przez pozostałych wspólników
– dotyczące specjalnych wymogów, które musi spełniać nabywca ogółu praw i obowiązków

Warto zwrócić uwagę na to, że przed sprzedażą praw i obowiązków należy zmienić umowę spółki komandytowej, co wymaga zgody pozostałych wspólników.
W przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje możliwości zbycia udziałów a wspólnicy spółki nie wyrażają zgody na zbycie jedynym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy spółki.