Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Wspólnikami w spółkach komandytowych w Polsce są zazwyczaj osoby fizyczne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosunkowo rzadko spotyka się fundację będącą wspólnikiem w spółce komandytowej, jednak nie ma ku temu żadnych przeciwskazań.

Fundacja może pełnić dowolną rolę: komandytariusza lub komplementariusza. Sytuacja w której komplementariuszem jest fundacja niesie za sobą korzyści podobne do modelu, gdy spółka z o.o. pełni tą funkcję – jednokrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym komandytariuszy oraz ograniczenie ich odpowiedzialności  za zobowiązania spółki. Taka konstrukcja daje również większe możliwości organizacyjne jednostki i dodatkowe korzyści podatkowe.

Przypadający na fundację dochód może być zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na przewidziane w ustawie cele statutowe fundacji np. działalność naukowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej.