Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
rejestracja-spolki-komandytowej

Spółka komandytowa stanowi odrębny typ spółki prawa handlowego. Zaliczana do kategorii spółek osobowych, w której skład również wchodzą spółka jawna, partnerska oraz komandytowo-akcyjna.

O osobowym charakterze spółki komandytowej przesądzają takie cechy, jak trwały skład osobowy, duże znaczenie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak wyodrębnionych organów prowadzących sprawy spółki.

Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
Firma spółki komandytowej zawiera nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest jednak używanie w obrocie skrótu „sp.k.”.

Ten rodzaj spółki zawiera dwie kategorie wspólników. Celem wyszczególnienia jest odmienne ukształtowanie ich pozycji prawnej w spółce.
Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne (posiadające zdolność prawną).