Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa-rejestracja

Dla kogo spółka komandytowa? Kto powinien wybrać spółkę komandytową jako podstawę prowadzonej działalności?

Spółka komandytowa jest popularną formą spółki z powodu zasady:
„odpowiedzialność jednego ze wspólników jest ograniczona, a drugi odpowiada wobec wierzycieli w sposób nieograniczony”.

To spółka osobowa, która posiada zdolność prawną, sądową oraz procesową. Warto jednak zaznaczyć, że nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że podmiot tego rodzaju nie posiada  zarządu i innych organów i nie odpowiada za swoje długi. Wszelkie kwestie odpowiedzialności wobec „osób trzecich” muszą uregulować wspólnicy.

Spółka ma możliwość nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań.

To wygodna opcja dla wspólników, w których jeden nie udziela się zbyt bardzo w zakresie zarządzania podmiotem, a drugi pełni funkcję reprezentacyjną oraz odpowiada swoim prywatnym majątkiem. Istotne jest, że ta forma działalności tworzy możliwość

Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem dla średnich przedsiębiorstw, które działają w branżach obarczonych ryzykiem i prowadzone są przez ograniczone grono zaufanych wspólników.

Charakterystyczne cechy:
– występowanie dwóch kategorii wspólników
– brak konieczności wniesienia kapitału założycielskiego
– swoboda w kształtowaniu treści umowy spółki
– obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
– możliwość swobodnego dysponowania zyskiem spółki

Warto podkreślić, że spółka komandytowa może postać z przekształcenia innej spółki.