Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Cechą charakterystyczną jest fakt, że co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń (komplementariusz). Komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej.

Definicja spółki komandytowej informuje nas o tym, że spółka komandytowa jest odrębnym typem prawa handlowego. Jej osobowy charakter cechuje:
– względnie trwały skład osobowy
– duże znaczenie cech osobistych wspólników
– brak organów prowadzących sprawy spółkę

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej (posiada podmiotowość prawną).

Ten rodzaj spółki powstaje z momentem wpisu do rejestru. Elementem poprzedzającym rejestrację w KRS jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Rejestracja spółki zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Istnieje możliwość połączenia spółki komandytowej i spółki z o.o. – chętnie wykorzystywana opcja przez przedsiębiorców planujących optymalizację kosztów.