Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
Organy w spółce komandytowej

Spółka komandytowa zgodnie z treścią Kodeksu Spółek Handlowych nie wymaga ustanowienia zarządu jako organu władzy.

Komplementariusz otrzymał zakres praw i obowiązków, a także rolę odpowiadającą analogicznie do roli, jaką pełni zarząd np. w spółce z o.o.. Jeden ze wspólników spółki komandytowej zajmuje się dokumentacją, sporządzaniem, odbiorem i kontrolowaniem umów oraz deklaracji, a także zaciąganiem zobowiązań.

Komandytariusz z kolei jest wspólnikiem pasywnym, a więc jego rola sprowadza się jedynie do wniesienia kapitału zakładowego oraz nadzorowania działań zarządczych komplementariusza.

Coraz częściej wśród przedsiębiorców praktykowane jest łączenie ze sobą przedsiębiorstw w celu uzyskania korzyści. W wyniku połączenia modelu spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to drugi podmiot gospodarczy przyjmuje rolę komplementariusza. Wówczas zarząd spółki z o.o. podejmuje działania w imieniu dwóch odrębnych firm. Mimo, że formalnie to wciąż zarząd jednostki gospodarczej z ograniczoną odpowiedzialnością, to występuje on także w roli reprezentacyjnej spółki komandytowej.