Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolka-komandytowa-sprawozdanie

Pod koniec każdego roku, spółki prawa handlowego mają obowiązek składania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Urzędu Skarbowego. Spółka komandytowa stosuje się do ustawy o rachunkowości, bez względu na poziom osiąganych przychodów czy obrotu, a więc w związku z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych również zobowiązana jest do ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, które na koniec roku są połączone w sprawozdanie.

Sporządzenie dokumentu ciąży na kierowniku jednostki – może nim być komplementariusz prowadzący jej sprawy lub jak w przypadku podmiotów kapitałowych członek zarządu. Pismo należy złożyć w sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni od zatwierdzenia ewidencji.

Jeżeli sprawozdanie finansowe składane jest przez wspólników spółki komandytowej, będących osobami fizycznymi, to podstawę prawną stosuje się poprzez ustawę o podatku dochodowym. Dokument wyraźnie wskazuje, że do złożenia sprawozdania zobowiązani są podatnicy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, a nie sama spółka, ponieważ jest odrębnym podmiotem.