Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
zgłoszenie do CRBR

Obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru dotyczy również spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W przypadku tych spółek beneficjentem rzeczywistym może być:

  • komplementariusz lub komandytariusz spółki komandytowej,
  • komplementariusz lub akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej.

Ustalanie czy dana osoba jest beneficjentem rzeczywistym powinno być dokonywane indywidualnie dla każdej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w oparciu o kryteria przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terytorium. W niektórych przypadkach dokonanie zgłoszenia do CRBR może okazać się stosunkowo trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty.