Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska

Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona.

Cechy spółki komandytowej:

  • spółka komandytowa jest spółką osobową, na co wskazuje Kodeks Spółek Handlowych. Zawiera ona także elementy kapitałowej – wiąże się to z udziałem komandytariusza, który w sposób ograniczony odpowiada za zobowiązania spółki i nie ma prawa do jej reprezentacji ani prowadzenia jej spraw,
  • celem spółki komandytowej jest prowadzenie przedsiębiorstwa, 
  • spółka działa pod własną firmą,
  • funkcjonują w niej dwa rodzaje wspólników: komplementariusze – odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia oraz komandytariusze – odpowiedzialność jest ograniczona.

WAŻNE! Ta sama osoba nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.