Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
spolki-komandytowe

Na podstawie definicji spółki komandytowej możemy wyróżnić następujące jej cechy:

  • spółka komandytowa jest spółką osobową, na co wskazuje Kodeks spółek handlowych. Zawiera ona także elementy spółki kapitałowej – wiąże się to z udziałem komandytariusza, który w sposób ograniczony odpowiada za zobowiązania spółki i nie ma prawa do jej reprezentacji ani prowadzenia jej spraw.
  • celem spółki komandytowej jest prowadzenie jej przedsiębiorstwa.
  • spółka działa pod własną firmą, która powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy.
  • funkcjonują w niej dwa rodzaje wspólników – komplementariusze odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczenia oraz komandytariusze, których odpowiedzialność jest ograniczona. Oznacza to, że w S.K. musi występować minimum dwóch wspólników.