Site Loader
KONTAKT
Mazowieckie | Małopolskie | Cała Polska
aktualizacja-danych-w-krs

Obowiązkiem każdej spółki, w tym spółki komandytowej jest zgłaszanie istotnych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka komandytowa prócz podstawowych zmian, ma obowiązek zgłaszania również zmian jej przypisanych.

Po dokonaniu zmian w spółce komandytowej zgłoszeniu podlegają następujące dane:

  • firma, siedziba i adres spółki
  • przedmiot działalności
  • nazwiska i imiona albo nazwy firm komplementariuszy
  • nazwiska i imiona albo nazwy firm komandytariuszy
  • ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych
  • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji
  • suma komandytowa
  • dokonania zwrotów wkładu komandytariuszowi i wartość tego zwrotu

Wniosek o aktualizację danych w KRS powinien zostać złożony nie później niż do 7 dni od daty dokonania wpisu.
Dokonania zgłoszenia ma obowiązek każdy komplementariusz nie pozbawiony prawa do reprezentacji spółki komandytowej.
Za niezgłoszenie zmian i pozostawienie nieaktualnych informacji o spółce grozi wysoka grzywna, która ciąży na spółce i wszystkich jej wspólnikach.