Zawieszanie działalności spółki komandytowej

Działalność spółki komandytowej może zostać zawieszona jeśli nie zatrudniała ona żadnego pracownika, a jej wspólnicy