Wkłady i suma komandytowa

Wkład jest wartością majątkową wnoszoną przez wspólników do spółki w zamian za prawo uczestniczenia w