Komplementariusz i komandytariusz 

Komplementariusz to tzw. wspólnik aktywny. To on reprezentuje spółką komandytową, a także prowadzi wszystkie jej