Kiedy powstaje spółka komandytowa?

Spółka komandytowa stanowi odrębny typ spółki prawa handlowego, która zaliczana jest do spółek osobowych. Jej