Źródła prawa spółek

Prawo spółek to jeden z działów prawa prywatnego. Prawo to reguluje tworzenie, funkcjonowanie oraz ustanie