Prawidłowa reprezentacja w spółce komandytowej

Spółka komandytowa to bardzo popularna forma wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.