Zdolność prawna spółki komandytowej

Spółka komandytowa stanowi odrębny typ spółki prawa handlowego. Zaliczamy ją do kategorii spółek osobowych.