Wspólnicy spółki komandytowej

Spółka komandytowa stanowi jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.