Spółka komandytowa
Rejestracja spółki komandytowej, spółka z oo komandytowa, spółka akcyjna,wady i zalety spółki komandytowej, praktyczne porady i wskazówki, aktualności.

Spółka z o.o. komandytowa

Spółka z o.o. komandytowa

Spółka z o.o. komandytowa-  to popularne określenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o., natomiast komandytariuszami są osoby fizyczne, często będące jednocześnie wspólnikami spółki z o.o. – komplementariusza spółki komandytowej.

spółka z o.o. komandytowaDlaczego taka  stosunkowo złożona forma działalności gospodarczej zyskuje w obrocie gospodarczym w Polsce coraz większą popularność.

  1. Powodem jest to, że spółka z o.o. komandytowa pozwala jednocześnie wykorzystać osobom fizycznym zalety spółki z o.o., jak i spółki komandytowej – tzn. ograniczyć odpowiedzialność osób fizycznych za zobowiązania spółki komandytowej (komplementariuszem jest bowiem spółka z o.o. osób fizycznych, a nie osoba lub osoby fizyczne) oraz uniknąć podwójnego opodatkowania (spółka komandytowa nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, co jest charakterystyczne dla spółki z o.o.).
  2. Mimo że całkowita  odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ciąży na spółce z o.o. będącej komplementariuszem, zazwyczaj niemal cały zysk spółki komandytowej przypada komandytariuszom, którymi są osoby fizyczne. Podatek dochodowy od zysków ze spółki komandytowej płacą jedynie komandytariusze będący osobami fizycznymi.

Czy  spółka z o.o. komandytowa posiada wady?

Należy  wskazać na m.in. wyższe koszty rozpoczęcia działalności (wiąże się to z obowiązkiem założenia dwóch spółek), odpowiednio konstruując strukturę spółki komandytowej, co zazwyczaj wymaga porad prawnika oraz poniesienia wyższych kosztów notarialnych, jak i  związanych z rejestracją w KRS), a także funkcjonowania (trzeba prowadzić księgi rachunkowe dla obu spółek,( spółka z o.o. nie jest przy tym  aktywnym uczestnikiem obrotu).

Istotne jest również  przestrzeganie  dość złożonych zasad reprezentacji spółki  z o.o. komandytowej oraz pamiętać o obowiązkach komandytariuszy w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zarówno oszczędności podatkowe, jak i  bezpieczeństwo majątków prywatnych osób fizycznych zdają się jednak brać górę, o czym świadczy coraz większa liczba powstających spółek z o.o. komandytowych.

Czytaj więcej:

Z tagami: , , , , , , , , , , , , , , , ,