Spółka komandytowa
Rejestracja spółki komandytowej, spółka z oo komandytowa, spółka akcyjna,wady i zalety spółki komandytowej, praktyczne porady i wskazówki, aktualności.

Spółka komandytowa podatki

Opodatkowanie spółki komandytowej:

Prawo podatkowe ustanawia nie spółkę komandytową, ale wspólników jako podatników spółki komandytowej. Przychody uzyskane przez wspólników spółki komandytowej traktowane są jako przychody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Opodatkowanie spółki komandytowejW przypadku spełnienie powyższych wymogów dotyczących podatków spółki komandytowej określonych w odpowiedniej ustawie o PIT, dopuszcza się zastosowania 19% stawki podatku  do dochodów uzyskiwanych z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej.

Jeśli  komandytariuszem jest osoba fizyczna a komplementariuszem założona przez tę samą osobę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to osoba fizyczna prowadząca spółkę komandytową będzie odpowiadała za powstałe zobowiązania wyłącznie do wysokości sumy komandytowej oraz majątku założonej przez nią spółki z o.o. komandytowej.

Jednocześnie osoba taka będzie mogła w sposób nieograniczony czerpać zyski ze spółki oraz opodatkować je według 19% stawki liniowej. Dla celów podatkowych spółkę komandytową traktuje się jak każdą inną spółkę osobową.

Podatek spółki komandytowej od jej dochodów  płacą wspólnicy spółki komandytowej. Zyski są opodatkowywane tylko raz – u wspólników, którzy przy pewnych warunkach mogą zastosować stawkę 19 proc.

Tymczasem zyski, np. spółki z o.o., byłyby opodatkowane dwukrotnie: 19-proc. CIT na poziomie spółki, a następnie dochód wypłacany wspólnikowi podlegałby 19 proc. PIT

Następnym walorem takiej formy podatków spółki komandytowej  jest możliwość rozliczenia straty poniesionej przez spółkę komandytową w roku jej poniesienia przez wspólników prowadzących na własny rachunek pozarolniczą działalność. Warunkiem jest osiągnięcie przez nich w tym roku  podatkowym dochodu z tytułu z tej działalności.

Przypadające wspólnikom spółki komandytowej  przychody i koszty uzyskania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej łączą się bowiem z innymi przychodami i kosztami uzyskanymi z tego źródła przychodów. Natomiast w przypadku spółki z o.o., rozliczenie straty może mieć miejsce w następnych latach podatkowych.

Czytaj więcej:

Z tagami: , , , , , , , , , , ,